Odborný garant webu:

MUDr. Leopold Rotter, Ph.D. MUDr. Leopold Rotter
- gynekolog
- vedoucí lékař COP
- nositel funkční licence F07 (kolposkopická expertíza)


Co Vás nejvíce zajímá?Více o HPV infekci (typy HPV, co tyto viry způsobují, jejich výskyt v populaci ...)

Všechny informace o HPV najdete zde »


Více o očkování proti rakovině děložního čípku

Všechny informace o očkování proti rakovině naleznete zde »


Co je onkologická cytologie, proč je tak důležitá, co nám říkají výsledky z cytologie ...

Všechny informace o OC najdete zde »


Očkování proti rakovině čípku děložního


Na vzniku rakoviny děložního čípku se podílí infekce některými typy tzv. vysoce rizikových lidských papillomavirů (HPV), nejčastěji pak typy 16 a 18. Tyto viry jsou přenášeny hlavně pohlavním stykem. Infekce lidskými papillomaviry často probíhá zcela bezpříznakově, proto mnoho lidí, kteří jsou přenašeči HPV o svém nosičství vůbec nevědí.

Princip očkování proti rakovině děložního čípku spočívá v navození tvorby protilátek proti rizikovým typům lidských papillomavirů. Očkování nechrání před všemi typy papillomavirů, ale navozuje tvorbu protilátek proti těm typům HPV, jejichž souvislost s rozvojem rakoviny děložního čípku je prokázána v největším procentu případů, tj. proti typům 16 a 18.


 • Po očkování dojde k rozvoji obranyschopnosti proti konkrétním typům viru obsaženým ve vakcíně.
 • Vakcíny obsahují pouze obaly virů (tj vakcínou se není možno nakazit)
 • Mohou souhrnem zabránit asi 80 - 90 % všech případů rakoviny děložního hrdla (pokud se očkuje před přirozeným kontaktem s HPV).
 • Snižují také riziko rozvoje rakoviny pochvy, zevních rodidel, konečníku, krku a rozvoj všech stupňů předrakovinových změn v těchto oblastech.
 • Vakcíny jsou velmi bezpečné a rizika jejich podání jsou minimální.
 • Očkování provádějí praktičtí lékaři pro děti a dorost a gynekologové.
 • Injekce se aplikuje do ramenního svalu.
 • Nejlepších výsledků a nejvyšší spolehlivosti je dosaženo u žen a dívek, které se ještě s HPV infekcí nesetkaly (před prvním stykem).
 • Očkování má smysl i po zahájení sexuálního života, existují důkazy, že je prospěšné pro ženy do 45 let.
 • Každá očkovaná žena má snížené riziko vzniku rakoviny děložního hrdla, přesto se u ní rakovina může objevit (protože vakcína nechrání proti všem rizikovým typům HPV).
 • Dále je nutné docházet na pravidelné gynekologické preventivní kontroly.


Rakovina a předrakovinové změny související s HPV


HPV infekce je považována za nejrozšířenější pohlavně přenosnou chorobu. Některé studie odhadují, že většina sexuálně aktivní dospělé populace (75-90%) je v průběhu života vystavena jednomu nebo více typům HPV virů (avšak infekce často proběhne bezpříznakově).

Tento virus je zodpovědný za vznik genitálních bradavic (tzv. kondylomů) a za těžké přednádorové změny (nejčastěji na děložním čípku, ale i v pochvě, na zevním genitálu, konečníku, krku). HPV infekce dále může vyvolávat a být přítomna v nádorech čípku děložního, vulvy (zevních rodidel) a vaginy, karcinomu konečníku, karcinomu penisu, karcinom krku (především tonzil).Rakovina děložního čípku je po rakovině prsu celosvětově druhým nejčastějším nádorovým onemocněním u dívek a žen. Každé dvě minuty na ni na celém světě zemře jedna žena.
V České republice žije s diagnózou rakovina děložního čípku okolo 16 000 žen, 1 000 žen každým rokem onemocní a 400 žen každoročně na tuto nemoc umírá. Onemocnění postihuje i velmi mladé ženy.


Zajímají Vás podrobnější informace o HPV?

Více podrobnějších informací o HPV infekci, jednotlivých typech HPV virů, co tyto viry způsobují, jejich výskyt v populaci a spousta dalších informací více v našem článku.Jak se před rakovinou děložního čípku účinně chránit?

Nejspolehlivějším způsobem prevence před touto nemocí je kombinace pravidelných gynekologických prohlídek a očkování některou z dostupných vakcín. Vakcíny nabízejí ochranu dle typu a době aplikace (ideálně před prvním pohlavním stykem) až 85-93% před výskytem těžkých předrakovinových změn.Doporučení ČGPS (České gynekologické a porodnické společnosti) k očkování proti HPV u žen s ošetřenou prekancerózou děložního


 • Vakcinace byla uvedena v naší zemi do praxe r. 2007. Zákonným ustanovením je tato aplikace hrazena ze zdravotního pojištění pro třináctileté dívky. Vakcinace je doporučována i dospělým ženám i chlapcům a mladistvým mužům.
 • Vakcíny působí jako silné imunogeny oproti přirozeným infekcím, které imunitnímu dozoru unikají.
 • Efektivita vakcinace je neustále ověřována. Vakcíny nejsou terapeutické. Ošetření lézí děložního cervixu s onkogenním potenciálem, zjištěných screeningem, se obvykle provádí excizní metodou. Až u 30% však jde o vícenásobné infekce různými typy virů HPV, (prokázáno na základě laserových mikrodisekcí a genotypizacemi , přehledy např. Bergeron C: Pokroky technologií screeningu,HPV Today 2010, Stoler MH: Individuální lokality v TZ a různé stupně CIN, HPV Today, 2010).
 • Excizní ošetření nemusí tedy být úplnou eradikací infekce, jež byla v době excize ještě latentní a nezabrání reinfekci virem téhož nebo jiného typu.
 • Navíc byla prokázána účinnost vakcíny proti některým HPV asociovaným lézím celého anogenitálního traktu a také v lokalitách extragenitálních.
 • Vedlejší účinky vakcinace, neustále sledované přísnými kontrolními klinickými studiemi i metaanalýzami, jsou statisticky i biologicky zanedbatelné. Námitky z posledních 15ti let, týkající se toxicity hliníku obsaženém v adjuvantech vakcín, náleží do říše mýtů.
 • Je žádoucí změnit postoje žen po excizních ošetřeních (konizacích) i postoje ambulantních specialistů, kteří buď spoléhají na trvalý výsledek excize nebo jsou skeptičtí k možnosti vakcinace žen, dříve infikovaných.
 • Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP proto doporučuje vakcinaci proti HPV i ženám s diagnostikovanou prekancerózou děložního hrdla. Vakcínu lze aplikovat před ošetřením i po něm.Druhy HPV vakcín v ČR


GARDASIL 9


Vyvinutá firmou Merck, Sharp and Dohme, jedná se o druhou generaci vakcín, na trhu v ČR je od roku 2016. Je účinná proti celkem devíti typům HPV - jak proti typům HPV virů způsobujících rakovinu děložního čípku (typy 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58), tak proti dvěma typů HPV virů (typy 6 a 11), které jsou zodpovědné za tvorbu špičatých kondylomů. Výdej léku je vázaný na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Cena jedné dávky je cca 4500,- Kč a jsou potřeba 3 dávky (druhá za 2 měsíce od první a třetí 6 měsíců od první)

Informace o přípravku (SPC) naleznete zde ve formátu pdf »


SILGARD


Vyvinutá firmou Merck, Sharp and Dohme a je účinná jak proti dvěma typům HPV virů způsobujících rakovinu děložního čípku (typy 16 a 18), tak proti dvěma typů HPV virů (typy 6 a 11), které jsou zodpovědné za tvorbu špičatých kondylomů. Na trhu v ČR je od roku 2007. Výdej léku je vázaný na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění Výdej léku je vázaný na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Cena jedné dávky je cca 3500,- Kč a jsou potřeba 3 dávky (druhá za 2 měsíce od první a třetí 6 měsíců od první)

Informace o přípravku (SPC) naleznete zde ve formátu pdf »


CERVARIX


Vyvinutá společností GlaxoSmithKline, je být účinná proti dvěma typům HPV virů (typy 16 a 18), které jsou zodpovědné za rakovinu děložního čípku. Na trhu v ČR je od roku 2007. Výdej léku je vázaný na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Cena jedné dávky je cca 1900,- Kč a jsou potřeba 3 dávky (druhá za 1 měsíc od první a třetí 6 měsíců od první)

Informace o přípravku (SPC) naleznete zde ve formátu pdf »

blog comments powered by Disqus