Odborný garant webu:

MUDr. Leopold Rotter, Ph.D. MUDr. Leopold Rotter
- gynekolog
- vedoucí lékař COP
- nositel funkční licence F07 (kolposkopická expertíza)


Co Vás nejvíce zajímá?Více o HPV infekci (typy HPV, co tyto viry způsobují, jejich výskyt v populaci ...)

Všechny informace o HPV najdete zde »


Více o očkování proti rakovině děložního čípku

Všechny informace o očkování proti rakovině naleznete zde »


Co je onkologická cytologie, proč je tak důležitá, co nám říkají výsledky z cytologie ...

Všechny informace o OC najdete zde »


Onkologická cytologie


Onkologická cytologie zůstává stále základní screeningovou (vyhledávací) metodou, hodnotící kvalitu buněk z povrchu děložního čípku (hrdla) v nátěru. Cílem cytologického vyšetření je odhalit nepravidelnosti buněk, ve smyslu přednádorové či nádorové přeměny. Cytologie spolu s kolposkopií by měly být neodmyslitelnou součástí preventivních prohlídek žen a cílených vyšetření nepravidelností děložního čípku (hrdla). Vzhledem k tomu, že karcinom děložního čípku (hrdla) je druhým nejčastějším zhoubným nádorem rodidel, je využití těchto dvou metod, zkušeným a erudovaným zdravotnickým personálem, základním předpokladem pro včasné odhalování přednádorových změn.

oc.jpg Již v r. 1943 navrhl Papanicolau, zakladatel gynekologické cytologie, rutinní cytologické vyšetřování děložního hrdla k prevenci rakoviny.

Pro správnou interpretaci (objasnění) cytologického nálezu je velmi důležitý kvalitní odběr a zpracování materiálu. Odběr se provádí stěrem z povrchu děložního čípku (exocervixu) špátlí (na obrázku č. 2), z kanálku děložního hrdla (endocervixu) je buněčný materiál odebírán speciálním kartáčkem (na obrázku č. 1).

Materiál je rozetřen na sklo, fixován, nejčatěji alkoholem, aby nedošlo ke vzniku artefaktů (uměle vzniklých buněčných změn) při vyschnutí. Každé sklo musí být pečlivě označeno a spolu s průvodkou je odesláno do cytologické laboratoře k dalšímu zpracování. Průvodka k cytologickému vyšetření by měla obsahovat údaje o pacientce (datum poslední menstruace, antikoncepce, těhotenství, apod.).

V cytologické laboratoři je stěr dále zpracováván a barven, aby následně mohl být hodnocen cytologem. První prohlédnutí preparátu provádí erudované cytologické laborantky, které každý podezřelý nález vyřadí a předají ke zhodnocení lékaři – cytologovi. Ten rozhodne, zda-li je nález abnormální a vytvoří závěr. V současné době jediná platná klasifikace k hodnocení onkologické cytologie je The Bethesda systém z r. 2001. Abnormální nálezy by měl uzavřít pouze odborník cytolog, ne laborantka. Do skupiny abnormálních nálezů z dlaždicového epitelu (z exocervixu) patří ASC-US, ASC-H (nelze vyloučit HSIL), LSIL/HPV a HSIL. Abnormální nálezy z cylindrických buněk (endocervixu) jsou AGC-NOS a AGC-NEO. Cytolog může navrhnout kontrolu, která by měla být v souladu s aktuálními doporučeními Světové zdravotnické organizace, ale plnou zodpovědnost za další diagnostické či léčebné postupy nese gynekolog, který prováděl odběr onkologické cytologie.

Váš ošetřující gynekolog by měl každý abnormální nález v cytologii dále řešit - buď sledovat v intervalu 3-6měsíců (dle závažnosti cytologického nálezu), nebo Vás odeslat ke specialistovi, držiteli funkční licence pro expertní kolposkopii.


Nevíte co znamenají výsledky Vaší cytologie?


?

Vyšel Vám výsledek stěru onkologické cytologie, který byl proveden v rámci prevence jako HSIL, LSIL, ASC-US, ASC-H, AGC-NOS apod? Co tyto nálezy znamenají a jak se má dále postupovat?Cervikální screening


Jedná se o program pravidelných gynekologických kontrol, jejichž cílem je upozornit na přednádorové změny (prekancerózy) nebo časná stadia zhoubného nádoru (karcinomu) děložního čípku. Při výskytu abnormálních změn na děložním hrdle většinu nedochází k žádným výrazným zdravotním změnám nebo obtížím: proto hrozí riziko, že tyto změny nebudou včas zachyceny. Tedy i nadále zůstává jediným možným a účinným způsobem prevence rakoviny děložního čípku důsledné a pravidelné sledování (tzn. exaktní kolposkopické vyšetření, a také správně odebraný a zhodnocený stěr onkologické cytologie není stoprocentní - viz článek zde).

Spolupracující cytologická laboratoř


Naše klinika spolupracuje s největší cytologickou laboratoří v ČR - s Bioptickou laboratoří, s.r.o. (www.biopticka.cz), která splňuje všechny odbornostní, technická i personální kritéria.


Cytologické nálezy (ASC-US, LSIL, ASC-H, HSIL)


Jen pro představu uvádíme několik vybraných cytologických nálezů. Takto vidí v mikroskopu cytolog Váš stěr z onkologické cytologie.

...

...blog comments powered by Disqus