Odborný garant webu:

MUDr. Leopold Rotter, Ph.D. MUDr. Leopold Rotter
- gynekolog
- vedoucí lékař COP
- nositel funkční licence F07 (kolposkopická expertíza)


Co Vás nejvíce zajímá?Více o HPV infekci (typy HPV, co tyto viry způsobují, jejich výskyt v populaci ...)

Všechny informace o HPV najdete zde »


Více o očkování proti rakovině děložního čípku

Všechny informace o očkování proti rakovině naleznete zde »


Co je onkologická cytologie, proč je tak důležitá, co nám říkají výsledky z cytologie ...

Všechny informace o OC najdete zde »


Dysplázie = prekancerózy = předrakovinové změny


Prekancerózy zevního genitálu (=dysplázie = přednádorové změny) jsou změny, které předcházejí nádorová onemocnění a jsou způsobené převážně infekcí rizikovým kmenem HPV viru. Jejich diagnostika je založena na tzv. prebiotických metodách (kolposkopie, onkologická cytologie, HPV testace) a histologickém ověření vzorku tkáně. Léčba je závislá na stupni změn a nejčastějším léčebným zákrokem jsou různé techniky konizace.

Tyto buněčné změny jsou ohraničeny pouze na vrstvu epitelu a nemají ještě schopnost metastazovat. Dělíme je na:
- LG léze ("low-grade" lesions) = změny lehkého stupně, které ve většině případů sám organismus ženy dokáže zlikvidovat i bez chirurgického zákroku
- HG léze ("high-grade" lesions) = změny vysokého stupně, které lze ošetřit jednoduchým chirurgickým zákrokem.


Mezi normálním stavem tkáně a zhoubným nádorem se nacházejí právě tyto stavy. Jejich vývoj je postupný (většinou roky) a přechody plynulé.
Nejčastější výskyt prekanceróz je na děložním hrdle. Dříve se dělili na tři stupně: I (lehké), II (střední) a III (těžké) = CIN I, CIN II a CIN III. Od roku 2013 je snaha dělit na leze lehkého stupně - LG (CIN I) a leze závažného stupně - HG (CIN II, CIN III). Diagnóza musí být potvrzena vždy odběrem vzorečku tkáně (biopsie, konizace).Na histologickém řezu výše vidíte názorně těžkou dysplázii (CIN III), kdy změněné buňky (fialové) prostupují celou vrstvu epitelu.


Co dále po potvrzení přednádorových změn?


Po stanovení diagnózy dysplázie Vám lékař COP navrhne další léčbu. V rozhodování se bere v úvahu stupeň dysplázie, zda plánujete těhotenství nebo jste nyní gravidní, dále věk a další onemocnění.
Změny mírného stupně (CIN I) většinou sledujeme, závažnější leze (CIN II, III) se řeší operačním zákrokem tzv. konizací. Principem metody je odstranit tyto změny z děložního hrdla a také tímto došetřit okolní tkáň. Při prokázání změn III.stupně (CIN III) Vám bude doporučena dispenzarizace (=pravidené kontroly) v naší specializované COP ambulanci.


Kolposkopické nálezy - galerie


Po kliknutí na odkaz níže uvádím několik vybraných kolposkopických obrazů, které je možno vidět pomocí tohoto vyšetření na povrchu děložního hrdla.

Upozornění: následující fotky zobrazují onemocnění čípku děložního. Jejich vzhled může v laikovi budit velmi nelibé pocity. Proto si rozmyslete, zda chcete další sekci fotek navštívit.
blog comments powered by Disqus